Handleiding

KIDSADMIN OUDERPORTAAL

Het ouderportaal is ontwikkeld om informatie te delen over de opvang van uw kinderen. U kunt via het ouderportaal:

  • Het opvangrooster van uw kind zien;
  • Extra opvang aanvragen of aanvragen wijzigen;
  • De activiteiten van uw kind zien (logboek);
  • Berichten sturen naar de medewerkers van de kinderopvang;
  • Foto’s van uw kind zien;
  • Een wijziging in uw gegevens doorgeven;
  • Documenten inzien en downloaden.

U gaat naar de website van uw kinderdagverblijf. Daar ziet u een knop voor het ouderportaal. Wanneer u daarop klikt, komt u op de inlogpagina van het ouderportaal:

Op het moment dat u voor het eerst inlogt, dient u een wachtwoord aan te vragen. Klik hiervoor op ‘Nieuw wachtwoord aanvragen’. Dit worden tevens de gebruikersgegevens voor de mobiele ouderapp. Uw gebruikersnaam is het e-mailadres wat u bij de opvangorganisatie heeft opgegeven.

Na het doorlopen van deze stappen, ontvangt u onderstaande mail op het opgegeven e-mailadres. Klik op de link om een wachtwoord aan te maken.

U wordt nu naar onderstaand scherm gebracht. Vul hier tweemaal het gewenste wachtwoord in en klik op wijzig wachtwoord. Het wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten.

Zodra alle bovenstaande stappen zijn doorlopen, komt u opnieuw in het inlogscherm. U kunt vanaf nu met uw e-mailadres en aangemaakte wachtwoord inloggen.

Zodra u bent ingelogd in het ouderportaal, komt u terecht op het dashboard. Hier ziet u de gegevens van het kind dat linksboven in het scherm is geselecteerd. U ziet een overzicht van de aankomende opvangmomenten. Hieronder vindt u een balk waarin beschreven staat wat de laatste activiteiten van uw kind zijn geweest. Deze activiteiten worden door de pedagogisch medewerkers bijgehouden in het logboek.

Wanneer u het logboek opent, krijgt u alle activiteiten te zien die door de medewerkers de afgelopen 3 weken voor uw kind zijn ingevuld. U kunt ook zelf een begin- en einddatum selecteren bovenaan het scherm, zodat u de activiteiten uit het verleden kunt bekijken.

Zodra alle bovenstaande stappen zijn doorlopen, komt u opnieuw in het inlogscherm. U kunt vanaf nu met uw e-mailadres en aangemaakte wachtwoord inloggen.

Onder het kopje planning vindt u de opvangmomenten van uw kind voor de komende drie weken. Wanneer u bovenaan in de balk de begin- en / of einddatum aanpast, kunt u de opvangmomenten in de door u geselecteerde periode inzien.

Mocht u bij de opvanginginstelling extra opvang willen aanvragen, doet u dat door rechtsboven op ‘Opvang aanvragen’ te klikken. U wordt op dat moment doorverwezen naar een nieuwe pagina, waar u een overzicht vindt van uw eerdere aanvragen. Vervolgens kunt u op ‘Nieuwe aanvraag’ klikken, waarna onderstaand pop-up venster verschijnt.

In dit scherm vult u achtereenvolgens de gewenste datum, tijd en eventueel een toelichting in. U maakt de aanvraag compleet door op ‘Opvang aanvragen’ te klikken. De aanvraag wordt vervolgens zichtbaar in uw overzicht. In het overzicht kunt u de status van de aanvraag zien. De mogelijke statussen zijn ‘In behandeling’, ‘Goedgekeurd’ of ‘Afgewezen’.

Het is mogelijk om geplande opvang te ruilen, wijzigen of deze geheel af te melden via het ouderportaal. Dit ziet er als volgt uit:

Een volledig dagdeel ruilen
Wanneer u op de knop ‘ruilen’ klikt, kunt u een ruiling aanvragen voor het volledige dagdeel. Dit ziet er als volgt uit:

Zodra u een datum hebt ingevoerd en op ‘Ruiling aanvragen’ hebt geklikt, komt de aanvraag binnen bij de opvangorganisatie. Zodra deze ruiling beoordeeld is en goedgekeurd of afgewezen, krijgt u hiervan bericht per mail. Ook vindt u deze status in het ouderportaal terug bij het onderdeel ‘Aanvragen’.

Tijd van een ingepland dagdeel wijzigen
Wanneer u de aangevraagde tijd wilt wijzigen, klikt u op ‘Wijzig’. U krijgt dan het volgende scherm te zien:

Vervolgens kunt u de gewenste tijden selecteren. Zodra u de tijden heeft ingevoerd en op ‘Wijziging aanvragen’ klikt, komt de aanvraag binnen bij de opvangorganisatie. Zodra deze ruiling beoordeeld is en goedgekeurd of afgewezen, krijgt u hiervan bericht per mail. Ook vindt u deze status in het ouderportaal terug bij het onderdeel ‘Aanvragen’.

Een ingepland dagdeel afmelden
Wenst u uw kind af te melden voor een ingepland dagdeel? Dan klikt u achter het tijdstip op de knop ‘Afmelden’. De afmelding komt dan bij de kinderopvangorganisatie binnen. Deze status vindt u ook terug in het ouderportaal terug bij het onderdeel ‘Aanvragen’.