Coachingsplannen

bij kindercentrum De Stoel

Kindercentrum De Stoel heeft op dit moment (December 2021) 1 pedagogisch beleidsmedewerker/coach en dat is Jantine Stoelman. Zij heeft veel kennis en een ruim 30 jaar lange ervaring in de kinderopvang. In het voorjaar komt Natascha Da Cruz Carvalho er bij. Zij volgt nu een studie Pedagogiek en hoopt in dit voorjaar van 2022 hierin af te studeren. Natascha werkt al een paar jaar bij Kindercentrum De Stoel.

Wat doet een pedagogisch beleidsmedewerker?

De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt het pedagogisch beleid. Die beleidsplannen verschillen per doelgroep, bijvoorbeeld voor kinderdagverblijven of BSO’s. Zij vertaalt pedagogisch beleid naar concrete werkplannen en/ of werkinstructies  en levert een bijdrage aan de implementatie hiervan binnen het kindercentrum.

De pedagogisch beleidsmedewerker bewaakt het kwaliteitsniveau door het signaleren van ontwikkelingen en knel- en verbeterpunten binnen het pedagogisch beleid. Waarna zij het uitgevoerde beleid evalueert en met verbetervoorstellen komt. Zij zorgt dat iedere medewerker werkt volgens dezelfde pedagogische visie.

Wat doet een pedagogisch beleidsmedewerker/coach?

De pedagogisch coach fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Zij helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen hun coachingsvraag, -behoeften.
Zij stelt zelf een coachingsplan op of helpt een ander met het opstellen daarvan, met als doel de medewerkers te leren hoe zij beter of op een pedagogisch verantwoorde manier met kinderen om kunnen gaan.

Zij draagt bij aan het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de groep kinderen (ook in complexe situaties)

Inkijken?

Voor elk jaar stellen de coaches een coachplan op. Voor diegene die geïnteresseerd zijn in dit coachplan ligt er een exemplaar op de locatie van uw kind.